Kalendarium

SEZON/SEASON 2015:


3 czerwca po informacji od osób obserwujących gniazdo o problemach najmniejszego z piskląt dokonano oględzin całej trójki młodych. Pisklaki są ogólnie w dobrej kondycji, są równomiernie otłuszczone i nie wykazują odwodnienia, stąd decyzja o pozostawieniu ich w gnieździe.

28 maja w nocy najmłodszy z pisklaków prawdopodobnie zadławił się pokarmem i padł.

28-th may inthe night one stork chick died

20 maja w nocy wykluwa się czwarty pisklak

20-th may in the night fourth stork chick hatches out

4pisklak2015

zdjęcie autorstwa adnaw / foto by adnaw


18 maja  wieczorem wykluwa się trzeci pisklak

18-th may evening third stork chick hatches out

3pisklak2015


18 maja wykluwa się drugi pisklak

18-th may secound stork chick hatches out

2pisklak2015


17 maja nad ranem wykluwa się pierwszy pisklak

17-th may in the morning first stork chick hatches out

1piskle2015

zdjęcie autorstwa adnaw / foto by adnaw


22 kwietnia w nocy - pojawia się piąte jajo
22 th april in the night - fifth egg appears

5 jajo2015

zdjęcie autorstwa adnaw / foto by adnaw


19 kwietnia w nocy - pojawia się czwarte jajo
19th april in the night - fourth egg appears


4 jajo 2015

zdjęcie nadesłał Tomasz Szymczyk / foto by Tomasz Szymczyk


17 kwietnia w nocy - pojawia się trzecie jajo
17th april in the night - third egg appears

3 jajo 2015

zdjęcie autorstwa adnaw / foto by adnaw

16 kwietnia w nocy - pojawia się drugie jajo
16th april in the night - second egg appears

2jajo 2015

13 kwietnia w nocy - pojawia się pierwsze jajo
13th april in the night - first egg appears

jajo 1 

09 kwietnia godz: 12:10 pierwszy bocian pojawia się na gnieździe, godz 15:50 są już 2 ptaki
09th april 12:10 PM - first stork arrival, 3:50 PM second stork arrival

1bocian 2015
SEZON/SEASON 2014:

Historia sezonu 2014 do obejrzenia na stronie Bociania Kraina z filmikami KAMA726  

Niestety żaden z pisklaków nie przeżył.

None of chicks not survive.

Mimo udzielonej pomocy wetarynaryjnej pisklak nie przeżył nocy.
Despite the assistance of a veterinarian chick not survive the night.

Informujemy, że z uwagi na sytuację w gnieździe  06.07 w godzinach wieczornych ostatni pisklak został zabrany z gniazda i obecnie znajduje się pod opieką weterynarza. 
We inform, that due to the situation in the nest 06.07 in the evening last chick was taken out of the nestand is now under the care of a veterinarian.

2 lipca - rankiem wykluwa się trzeci pisklak

2th july - in the morning thirth chick hatches out

3pisklak2014

30 czerwca - wieczorem wykluwa się drugi pisklak 

30th junein the evning second stork chick hatches out

2pisklak2014

29 czerwca - dzięki internautce Ula Czapnik  wiemy, że wykluł się pierwszy pisklak

29th june - thanks internauts Ula Czapnik we now that in the morning second stork chick hatches out

 1pisklak2014

 printscreen od adnaw/printscreen from adnaw

 pisklak2 2014

4 czerwca - dzięki internautom Ula Czapnik i Anna Matiasczyk wiemy, że są 3 jajka

4th june - thanks internauts Ula Czapnik i Anna Matiasczyk we knew, that 3 eggs are in nest

3 jaja czerwiec2014

31 maja -nocą pojawia się drugie jajo

31th may- in the night second egg appears 

29 maja - w gnieździe ponownie pojawia się jajo

29th may - the egg appears in the nest, again

15 maja - kolejna walka

15th may - next fight

Film (część I walki) od PIOTREK J znajduje się TUTAJ

The movie (part I of fight) from PIOTREK J is HERE 

14/15 maja - w nocy przez 5 godzin bociany walczą o gniazdo. Podczas walki tracą wszyskie jaja :(

14/15th may - in the night for 5 hours storks fight for the nest. During the fight they lost all of aggs :( 

Film (część I walki) od PIOTREK J znajduje się TUTAJ

The movie (part I of fight) from PIOTREK J is HERE 

Film (część II walk) od PIOTREK J znajduje się TUTAJ

The movie (part II od fight) from PIOTREK J is HERE 

9 maja - dzięki użytkownikom forum międzyrzecze.org.pl: ADNAW i PIOTREK94B, wiemy, że są 3 jajka.

9th may - thanks users of forum międzyrzecze.org.pl: ADNAW i PIOTREK94B we knew, that 3 eggs are in nest.

3 jaja 090514

printscreen od PIOTREK94B/printscreen from PIOTREK94B

6 maja -nocą pojawia się drugie jajo

6th may- in the night second egg appears  

2 jajo 2014

04 maja - około 22.30 pojawia się pierwsze jajo (inf. Kola)

04th may - ab 10.30 pm first egg appears (inf. Kola)

1 jajo 2014

printscreen od Michasi

24 kwietnia - obce bociany pojawiły się w pobliżu

24th april - unknown storks appear around the nest

Film od PIOTREK J znajduje się TUTAJ

The movie from PIOTREK J is HERE 

23 kwietnia 13:55 - przylatuje drugi bocian 

23th april 1:55pm - the second stork flies
23.04.2014 2 bociany

 Film od PIOTREK J znajduje się TUTAJ

The movie from PIOTREK J is HERE

21 kwietnia ok. 16:00 - bocian przyleciał i pozostał na gnieździe na noc

21th april ab. 4:00pm - the stork sits on the nest and stays at night
Dok1 01
printscreen od Urszuli Górniak (bocian na gnieździe nocą 21/22 kwietnia)/ prinscreen from Urszula Górniak (stork on the nest in the night 21/22th april)

13 kwietnia - bocian pojawił się na gnieździe

13th april - the stork appears on the nest 

Film od KAMA726 znajduje się TUTAJ

The movie from KAMA726 is HERE

Film od ULAG znajduje się TUTAJ

The movie from ULAG is HERE

11 kwietnia ok. godz. 11:10 - na gnieździe pojawia się bocian, chwilę później dolatuje drugi i trzeci. Intruz zostaje przegoniony, po pewnym czasie para bocianów także odlatuje.

11th april ab. 11:10 a.m. - the stork appears on the nest, instant later flies second and third one. Intruder was chaced away, after a while couple of storks flew away, too.
pierwsze

 printscreen od Marty Dyndor/printscreen from Marta Dyndor

trzy bociany_01

printscreen od Urszuli Górniak/printscreen from Urszula Górniak

Film od KAMA726 znajduje się TUTAJ

The movie from KAMA726 is HERE


SEZON/SEASON 2013

21 sierpnia - odlatują dorosłe bociany (inf. KAMA726 i Ewa Głogowska)
TUTAJ jest filmik z ostatnich chwil w gnieździe od KAMA726
21th august -  adult storks fly the nest (inf. KAMA726 and Ewa Głogowska)
HERE is the movie of the last minutes in the nest from KAMA726 
dorosłe przed odlotem adnaw
 

printscreen od Adnaw - Gniewko (z lewej) i Wisełka (z prawej) przed odlotem/from Adnaw - Gniewko (left) and Wisełka (rifht) before fly the nest 

16 sierpnia - ogłoszenie zwycięzcy w konkursie na imiona dla szczęśliwie wprowadzonych w dorosłość bocianów. 
Gabi, Niko, Irys, Evin, Wena - pierwsze litery imion tworzą nazwę miasta, w którym się urodziły - GNIEW. 
Wybraną propozycję przesłał Pan Zdzisław Banasiak.
16th august - declare a winner of competition for names for young storks, which luckily grown up.
Gabi, Niko, Irys, Evin, Wena - first letters is forming name of their childhood city - GNIEW.
This proposition sent to us Zdzisław Banasiak. 

14 sierpnia - odlatują dwa najmłodsze bociany (inf. Ewa Głogowska)
14th august - 
two youngest storks fly the nest (inf. Ewa Głogowska)
 

11 sierpnia - odlatuje trójka młodych bocianów (inf. Ewa Głogowska)
11th august - 
three young storks fly the nest (inf. Ewa Głogowska)
 
ostatnie dwa adnaw
printscreen od Adnaw - bociany, które pozostały w gnieździe/from Adnaw - storks which stay in the nest 

5 sierpnia - wszystkie młode bociany zaczęły latać (inf. Ewa Głogowska)
5th august - all young storks can fly (inf. Ewa Głogowska)
 

31 lipca - pierwsze dwa młode bociany potrafią latać (inf. Ewa Głogowska)
31th july - two first young storks can fly (inf. Ewa Głogowska) 

23 lipca/23th july
5 boćków z przodu adnaw

printscreen od Adnaw - rodzeństwo w komplecie/from Adnaw - all brothers and sisters present and correct 

5 boc

31 maja  - nad ranem wykluł się piąty pisklak
31th may - in the morning fifth stork chick hatches out 

bc 4 

29 maja - rano wykluwa się czwarty pisklak
29th may - in the morning fourth stork chick hatches out 

27 maja - wieczorem wykluwa się trzeci pisklak
Filmiki z momentów klucia 25-27 maja są tutaj. Udostępnione przez KAMA 726.
27th may - in the evening thirth chick hatches out
Videos with hatching out 25th-27th may are here. Thanks KAMA 726. 

26 maja - rano wykluwa się drugi pisklak 
26th may - in the morning second stork chick hatches out 
2 maluchy
printscreen od Tomasza Szymczyka/printscreen from Tomasz Szymczyk

25 maja - wieczorem wykluwa się pierwszy pisklak
25th may- in the evening first stork chick hatches out
 
30 kwietnia lub 1 maja - pojawia się piąte jajo
30th april or 1th may - fifth egg appears
bocian pięć jaj
printscreen od Darka/printscreen from Darek

28 lub 29 kwietnia - pojawia się czwarte jajo
28th or 29th april - 
fourth egg appears
4 jajka
printscreen od Tomasza/printscreen from Tomasz

26 kwietnia - wieczorem pojawia się trzecie jajo
26th april - 
in the evening third egg appears  

3 jajka
printscreen od Tomasza/printscreen from Tomasz

24 kwietnia -
dzięki użytkownikom forum międzyrzecze.org.pl: KOLA i ULLA, wiemy, że wieczorem pojawia się drugie jajo
TUTAJ znajduje się więcej printscreenów
24th april 
- thanks users of forum międzyrzecze.org.pl: KOLA and ULLA we knew, that in the evening 
second egg appears  
HERE is more printscreens 
jajo 2  

22 kwietnia - 
wieczorem pojawia się pierwsze jajo
22th april - in the evening first egg appears  
jajo 1

19 kwietnia godz. 16.49
 - do Wisełki dolatuje Gniewko
19th april 04.49 p.m. - Gniewko fly to Wisełka 
 
Otrzymaliśmy mnóstwo maili z printscreenami i filmiki z życia pary bocianów, za które bardzo dziękujemy.
Kilka filmów od KAMA726 znajduje się TUTAJ
We received a lot of mails with printscreens and movies with storks live. Thanks a lot.
Some movies from KAMA726 are HERE

18 kwietnia godz.13.46 - bocian siada na gnieździe i pozostaje
18 april 01.46 p.m - the stork sits in the nest and stay

 9 kwietnia od wczesnych godzin porannych bocian jest na gnieździe
9 april - early in the morning stork is in the nest 
bocian
printscreen przesłany przez panią Martę/printscreen from Marta 
bocian 2013-04-09 06 14 39
printscreen przesłany przez panią Gersendę/printscreen from Gersenda 

28 marca ok. godz. 12.00 - na gnieździe na chwilę przysiada pierwszy bocian, potem odlatuje i nie wraca.
28 march about 12.00 a.m. - first stork appeared in the nest for a while but it flew and didn't come back  

 

SEZON 2012

Monitoring bocianiego gniazda w sezonie 2012 został rozpoczęty w kwietniu i trwał do końca sierpnia. Był to pierwszy monitoring gniazda bocianów białych prowadzony przez Gniewskie Centrum Edukacji Ekologicznej Helianthus. 

widok na bocianie gniazdo

Monitorowane gniazdo znajduje się na czynnym kominie piekarni przy ulicy Wiślanej w Gniewie. Pracownicy piekarni, po trawjącej kilka sezonów "walce" z bocianami uparcie gnieżdżącymi się bezpośrednio na kominie, pewnej wiosny postanowili się poddać i założyli dla nich platformę, która w pełni została zaakceptowana. Rok później pracownicy GCEE wpadli na pomysł, aby na wzór sławnych Przygodzic, również monitorować bocianie gniazdo.

Gniewskie bociany bardzo długo ociągały się z przylotem, bo aż do 18 kwietna, kiedy to pojawił się Gniewko. Kilka dni później do Gniewka dołączyła Wisełka. W około trzy tygodnie później w gnieździe pojawiło się pięć jaj. Niestety, ostatecznie pozostały cztery, z których wykłuły się trzy pisklaki. Radość internautów nie trwała jednak długo, bo ok. 9/10 czerwca w gnieździe pozostał jeden, najsilniejszy pisklak. 

Jedynakowi Gniewka i Wisełki apetyt dopisywał wyśmienicie, toteż z dnia na dzień rósł coraz większy. Gdy już nadszedł czas pierwszych lotów młodych bocianów do gniazda zawitał młody bocian, który pozostał do odlotu gniewskiej rodziny. W monitorowanym gnieździe bociany po raz ostatni można było zobaczyć 21 sierpnia. Dzięki nagraniu piotrka94b, użytkownika forum w Międzyrzeczu  możemy po raz ostatni zobaczyć bociany w gnieździe na filmie umieszczonym tutaj

Należy dodać, że realizacja monitoringu bocianiego gniazda nie udałaby się bez wsparcia Akuo Energy Polska Sp. z o.o. i Webcamera.pl oraz lokalnym partnerom takim jak: Piekarnia GS w Gniewie, Inwest-Kom w Gniewie, Ochotnicza Straż Pożarna w Gniewie, Murmex, Burnit.pl oraz wielu innym, których pomoc także była nieoceniona. Również, a może przede wszystkim, monitoring nie mógłby funkcjonować bez setek tysięcy internautów, którzy codziennie podglądali życie gniewskich bocianów. Monitoring gniazda oglądano w 56 krajach na świecie, od sąsiednich Niemiec i Czech i niemalże wszystkich krajów Europy, po Stany Zjednoczone, Pakistan, Japonię, Australię, Brazylię, Argentynę, Izrael, Meksyk, Wyspy Alandzkie, Chiny, Katar i wiele wiele innych. 

Historię bocianiej rodziny można jeszcze raz prześledzić na forum, 

Forum Międzyrzecza