Opis projektu

Operacja polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu trzech kursów wikliniarstwa pod nazwą "Ekologiczne plecenie", obejmujących podstawy dotyczące pozyskiwania wikliny, nabycie umiejętności podstawowych technik wikliniarskich, wykonanie własnego produktu z wikliny, podstawy plecionkarstwa z wykorzystaniem makulatury, wykonanie i ozdobienie przedmiotu wykonanego z wikliny papierowej.


Przeprowadzenie kursów planowane jest na wiosnę 2012r. Jeden kurs obejmuje 4 spotkania, z których każde trwa 3 godziny. Jeden kurs zostanie przeprowadzony w Gniewie, drugi w Opaleniu, trzeci w Piasecznie (lub w Wielkich Walichnowach w zależności od zainteresowania). Kurs jest przewidziany dla osób w wieku od 10 lat. Grupy będą liczyły 8-10 osób.

Promocja kursów odbywać się będzie drogą elektroniczną (lokalne strony internetowe) oraz poprzez plakaty. Umieszczanie informacji w internecie i rozwieszanie plakatów powierzone zostanie wolontariuszom. O zapisie na listę uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń. Warsztaty będą najprawdopodobniej prowadzone raz na tydzień w weekendy.
Warsztaty będą się składały z dwóch części. Pierwsza dotyczyć będzie plecionkarstwa tradycyjnego, czyli wykonywania przedmiotów z wikliny. Obejmować będzie informacje na temat uprawy wierzby, cech poszczególnych gatunków, pozyskiwania, przygotowania do plecenia itp. oraz nabycie umiejętności samodzielnego wykonywania przedmiotów z wikliny. Druga część będzie obejmowała wikliniastwo ekologiczne, czyli wykonywanie przedmiotów techniką plecenia jak z wikliną, ale z wykorzystaniem tzw. wikliny papierowej, wykonanej z papieru z gazetowego. Druga część dodatkowo będzie obejmowała różne techniki zdobienia przedmiotów wykonanych z wikliny papierowej.
Weryfikacja ilości uczestników warsztatów będzie się odbywała na podstawie list obecności.
Na zakończenie warsztatów uczestnicy otrzymają przygotowane w ramach projektu przewodniki wikliniarstwa, w których zawarte będą instrukcje wraz z fotografiami wykonywania przedmiotów z wikliny i wikliny papierowej z wykorzystaniem różnych technik, splotów i zdobień.
Podczas warsztatów przygotowane będą przez wolontariuszy ciepłe napoje dla uczestników i wykonywane będą zdjęcia do przewodników. Na ostatnich spotkaniach planowany jest drobny poczęstunek tzw. serwis kawowy.
Efektami operacji będzie realizacja trzech serii warsztatów, które odbędą się wiosną 2012r.; zdobycie nowych umiejętności i podniesienie poczucia własnej wartości wśród 24-30 uczestników warsztatów; wykonanie przez każdego z uczestników po jednym wiklinowym i jednym papierowym koszyku; przygotowanie tekstu, wykonanie zdjęć, projekt i wydruk 30 sztuk przewodników wikliniarstwa dla uczestników projektu. Osiągnięcie powyższych rezultatów ma na celu pobudzenie do działania mieszkańców lokalnych wsi oraz uświadomienie wartości zdobytych umiejętności, dających możliwość kultywowania tradycyjnych rzemiosł w regionie. Warsztaty zwiększają dostępność do różnorodnych form edukacji w oparciu o lokalne zasoby.