Bądźmy różnorodni!

Celem projektu "Bądźmy różnorodni!" realizowanemu dzięki wsparciu GAZ-SYSTEM S.A. jest stworzenie modelowego bioróżnorodnego ogrodu, w którym będą rosły rodzime gatunki roślin takie jak: wyka ptasia, złocień zwyczajny, komonica zwyczajna, firletka poszarpana, jaskier ostry, świerzbnica polna, brodawnik zwyczajny, kozibród łąkowy i in. W ogrodzie znaleźć będzie można również oczko wodne oraz pomoce dydaktyczne dedykowane najmłodszym odwiedzającym. 

Powstanie modelowego ogrodu ma na celu ukazanie odwiedzającym w jaki sposób można zagospodarować tereny zielone, tak aby nie wprowadzać do środowiska obcych gatunków roślin, jednocześnie zwiększając różnorodność biologiczną okolicznych terenów. Bioróżnorodny ogród będzie również przyjazny zwierzętom i owadom. Rosnące w nim rośliny miododajne zwabią pszczoły, a krzewy ptactwo. Oczko wodne z czasem stanie się ostoją dla żab, traszek, ważek i innych stworzeń związanych z wodą. Pragniemy ukazać, że przy niewielkim nakładzie pracy można wokół swojego domu wyhodować piękny ogród przyczyniając się do poprawy środowiska naturalnego. 

W okresie od maja do sierpnia 2012 r. trwają prace nad ogrodem, odwiedzać go będzie można od września 2012 r. Również wtedy rozpoczną się warsztaty dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. 

salwinia

roslina przy abiecu

turzyca nibyciborowata

zioa