Opis projektu

Celem projektu jest realizacja programu edukacyjnego skierowanego do dorosłych oraz do dzieci i młodzieży z zakresu bioróżnorodności w zbiornikach wodnych ze szczególnym uwzględnieniem raka szlachetnego jako wskaźnika antropopresji. Realizacja projektu rozpocznie się cyklem warsztatów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie województwa pomorskiego. Jednocześnie prowadzona będzie kampania medialna na którą złożą się audycje w radiu, artykuły w prasie, informacje na stronach internetowych. 

Podczas warsztatów z dziećmi i młodzieżą zostaną użyte aktywne metody pracy badawczej wykorzystujące ciekawe pomoce dydaktyczne i karty pracy, tak aby uatrakcyjnić zajęcia i w możliwie najefektywniejszy sposób przekazać wiedzę uczestnikom.

warsztaty o rakach -26


warsztaty o rakach -20

warsztaty o rakach -16

Spotkania z dorosłymi kierowane będą przede wszystkim do osób zainteresowanych tematyką wodną m.in. członków Polskiego Związku Wędkarskiego, pracowników leśnictw i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, jak i również do nauczycieli przyrody i biologii, którzy będą mogli wykorzystać w przyszłości materiały dydaktyczne powstałe w ramach projektu. Podczas spotkań omawiane będą m.in. takie zagadnienia jak: zmniejszanie bioróżnorodności zbiorników wodnych oraz ochrona rodzimych gatunków raków, które są wskaźnikiem antropopresji oraz przykładem wypierania przez gatunki inwazyjne.


p1110434