Opis projektu

         Projekt zakłada organizację 3 dniowego (piątek,sobota, niedziela) spływu kajakowego rzekami Kociewia - Wierzycą i Wisłą połączony ze szkoleniem kajakowym oraz monitoringiem stanu wód i zebraniem informacji o zagrożeniach, miejscach wymagających uprzątnięcia i zagospodarowania. Równorzędnym celem projektu jest promocja wartości przyrodniczych i krajobrazowych Kociewia oraz obszarów Natura 2000 Dolna Wisła i Dolina Dolnej Wisły. Podczas spływu 20 uczestników zapozna się z technikami pływania kajakiem zarówno po niewielkich szybko płynacych rzekach jak Wierzyca jak i dużych rzekach nizinnych - Wisła. Beneficjenci przejdą także szkolenie z bezpiecznego pokonywania przeszkód w korycie rzeki, przenoszenia i zabezpieczania kajaków na postojach oraz udzielania pomocy przedmedycznej. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków PROW w ramach osi LEADER.