Mój sąsiad - Owad. Jak go polubić?

Poznaj przyrodę, a docenisz jej wartość!

Mój sąsiad - Owad. Jak go polubić?

Projekt jest kontynuacją kilkuletniego cyklu pod nazwą: „Poznaj przyrodę, a docenisz jej wartość!”, w którym staramy się uświadamiać beneficjentom piękno, wagę i różnorodność otaczającej przyrody. Działania rozpoczną się w październiku 2014 r., a zakończą w listopadzie 2015 r. W ramach projektu zaplanowano trzy rodzaje przedsięwzięć: warsztaty szkoleniowe, warsztaty edukacyjne i konkurs.

 

Warsztaty szkoleniowe przeznaczone są dla około 20 nauczycieli i edukatorów, prowadzone w terenie przez pracownika Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dr Andrzeja Oleksę, tak aby przekazana wiedza była aktualna i poprawna merytorycznie. Dodatkowo w Gospodarstwie Ekologicznym NUBES właściciele Marta i Dominik Sudoł przedstawią rolę owadów w gospodarstwie prowadzonym metodami ekologicznymi. Uczestnicy otrzymają także przygotowany w ramach Zadania pakiet z przykładowymi scenariuszami zajęć i plansze edukacyjne przedstawiające najbardziej pospolite/ciekawe gatunki owadów z naszego regionu. Celem realizacji warsztatów jest pogłębienie wśród uczestników wiedzy, w szczególności terenowej, na temat pospolitych, ciekawych, ewentualnie chronionych gatunków owadów w naszym sąsiedztwie.

Warsztaty edukacyjne prowadzone będą w placówkach oświatowych różnych szczebli z terenu województwa pomorskiego. Zostanie przeprowadzonych 30 warsztatów 1 lub 2 godzinnych, w zależności od możliwości technicznych placówki oraz wieku uczestników. Dodatkową atrakcją warsztatów będzie budowanie domków dla owadów. Warsztaty będą prowadzone na terenie Eko-Ogródka przy Eko-Centrum Heliantus (teren zielony, na którym znajdują się: pomoce dydaktyczne, gry terenowe, łąka, oczko wodne, wiata, miejsce na ognisko) lub w placówkach oświatowych. Do tego celu powstanie w Eko-Ogródku tablica przedstawiająca owady pospolite, a jednak bardzo często nie odróżniane (pszczoła, trzmiel, osa, szerszeń, bzyg) oraz gra terenowa „kółko i krzyżyk”, w której pionkami będą kamienie z namalowanymi kształtami osy i biedronki. Kupione będą także pomoce dydaktyczne konieczne do ciekawego i atrakcyjnego przeprowadzenia zajęć, jak pojemniki na owady oraz kamera inspekcyjna, która umożliwia oglądanie mieszkańców miejsc niedostępnych jak np. dziuple, czy norki. Do warsztatów zostanie opracowanych pięć scenariuszy zajęć, które zostaną wydrukowane i przekazane nauczycielom uczestniczącym w warsztatach szkoleniowych. Scenariusze będą także dostępne w wersji elektronicznej na stronie Wnioskodawcy. Opiekun grupy (zwykle nauczyciel) uczestniczącej w warsztatach otrzyma również planszę edukacyjną przedstawiającą owady. Celem warsztatów jest wzbudzenie pozytywnych emocji wobec owadów oraz uświadomienie roli tych zwierząt w środowisku.

 

Konkurs zostanie ogłoszony na początku 2015 r. Beneficjentami będą mieszkańcy województwa pomorskiego. Plakaty będą przekazane głównie placówkom oświatowym oraz urzędom miast i gmin, zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.

Konkurs przeznaczony jest dla trzech grup wiekowych:

- konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych i klas I-III pod hasłem „Mój mały przyjaciel – owad”,
- konkurs literacki dla klas IV-VI i klas gimnazjalnych pod hasłem „Moje życie – krótka historia o przygodach, radościach i problemach owadziego życia”,
- konkurs fotograficzny dla klas ponadgimnazjalnych i osób dorosłych pod hasłem „Jak przybysz z innej planety”.

Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi w czerwcu lub lipcu 2015 r.

Zadanie obejmuje swoim zasięgiem województwo pomorskie.


Całkowita wartość projektu wynosi 14900,00zł w tym dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 10000,00zł


Sprawozdanie z realizacji zadania można znaleźć tutaj.


wfosigw wersja kolor 1-01