Pszczeli ogród

Wiosną tego roku rozpoczęliśmy przygotowania do utworzenia ogrodu przyjaznego pszczołom. Było to możliwe dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Gdańsku naszego projektu Pożyteczna pszczoła. Wybrane miejsce to fragment nieużytkowanego terenu w sąsiedztwie GCEE. Przyszły ogród porośnięty był chwastami dość okazałych rozmiarów, a ziemia gliniasto-ilasta, więc zadanie nie należało do łatwych. W związku z tym byliśmy tak zajęci doprowadzeniem terenu do użytku, że z podejmowanych wówczas działań brak jakichkolwiek fotografii, niestety.

Kiedy uporaliśmy się z nieużytkiem przyszła pora na nasadzenia drzew i roślin oraz utworzenie łąki. Założeniem było, aby nasadzić jak najwięcej gatunków miododajnych, stąd jest np. klon, lipa, śliwa i robinia.

lipa

robinia

Zasadziśmy również zioła, jak melisa, mięta, kocimiętka, ślaz, szałwia, miodunka, orlik.

macierzanka

melisa

mieta

rozmaryn

Następnie wysialiśmy mieszankę  łąkową dr Łukasza Łuczaja o nazwie polska łąka kwietna z gatunkami roślin dwuliściennych, jak: świerzbnica polna, jaskier ostry, jastrun właściwy, firletka poszarpana, wyka ptasia, komonica zwyczajna, krwawnik pospolity, kozibród łąkowy, chaber łąkowy, krwiściąg lekarski, bukwica pospolita, marchew zwyczajna. Na zakończenie ustawiliśmy drewnianą głowę - rzeźbę, w której znajduje się miejsce do gniazdowania pszczół murarek i czekamy na efekty.

rzeba miejsce dla_murarek

Póki co wygląda skromnie, ale w przyszłym roku - kiedy rośliny zaczną się rozrastać i kwitnąć - będzie już co podziwiać.

ogrod